title 温州雷奇集团公司 title2
企业概况 产品展示 销售网络 网上订单 与我联系

当前位置:首页 >>销售网络


温 州 申 鹿 打 包 机 厂
(温州市打包机厂)
Wenzhou Shenlu Baling Machine Factory
(Wenzhou baling ind.zone,Wenzhou,zhejiang)
地址:浙江省温州市蒲州工业区2号 Add:No.2,Puzhou ind.Zone,Wenzhou,Zhejiang
Tel:0086-577-86526532 86555451 Fax:0086-577-86526533
E-mail:leiqi@leiqi.com Post code:325011